Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

1 stycznia 2014 r. Grecja rozpoczęła sześciomiesięczny okres sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To juz piąta prezydencja tego kraju. Poprzednikiem Grecji była Litwa, następcą będą Włochy.

Wzrost, praca, spójność, pogłębianie integracji UE oraz strefy euro, a także migracje, ochrona granic oraz mobilność i polityka morska to w skrócie priorytety narodowe Grecji.

Działania Grecji będą koncentrowały się na małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez poprawę ich dostępu do finansowania. W obszarze turystyki tematem zaproponowanym przez prezydencję grecką jest turystyka morska i nadmorska. Kraj skupi się na dwóch wymiarach, takich jak bezpieczeństwo i rozwój, w tym rozwój polityki energetycznej. Co więcej, grecka prezydencja będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich i będzie wspierać wszelkie inicjatywy na polu turystyki morskiej i nadmorskiej.

Więcej informacji znajduje się tutaj.