Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli w dniach 22 – 25 maja br. miało okazję zorganizować wizytę studyjną z okazji Zielonego Tygodnia w tym roku poświęconemu tematyce wody.

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy mieli szansę wziąć udział w sesjach poświęconym unijnej polityce wodnej, reformie wspólnej polityki rybołówstwa, LIFE + czy strategii instytucji europejskich na nadchodzącą międzynarodową konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju.

W godzinach popołudniowych uczestnicy odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz Parlamentarium – centrum dla zwiedzających Parlament Europejski.

Ostatniego dnia wizyty uczestnicy mieli okazję w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego spotkać się z przedstawicielami instytucji europejskich. W dyskusji wziął udział Pan Krzysztof Kasprzyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE przedstawiając ostatnie efekty prac grupy roboczej Rady Unii Europejskiej w kwestii negocjacji nt. Wieloletnich Ram Finansowych, które wchodzą w decydujące stadium. Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Marta Kaczyńska z Komisji Europejskiej rozpoczynając dyskusję o bioróżnorodności i ostatnich pracach Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w tym temacie.

Dziękujemy wszystkim za udział w wizycie. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej.

Wizyta odbyła się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Galeria

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku