Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gryf Gospodarczy 2014
XV edycja nagrody pomorskiej

Zapraszamy pomorskie przedsiębiorstwa
do udziału w konkursie
!

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez:

W tegoroczną edycję konkursu włączył się nowy sponsor strategiczny – Grupa LOTOS.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Aby wziąć udział w konkursie przedsiębiorstwo, po zapoznaniu się z regulaminem wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła go w terminie do 30 kwietnia 2014 roku w wersji drukowanej wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD lub DVD)  do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Rzeźnicka 58 (II p.), 80-810 Gdańsk; natomiast wersję elektroniczną zgłoszenia pocztą internetową na adres Biura Konkursu  w Gdańsku: centrum@pom.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.gryfgospodarczy.pl/ .