Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła oficjalne terminy składania wniosków do Programu LIFE 2020 mając do rozdysponowania 450 mln euro na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

W ramach naboru wniosków w podprogramie Environment. Pierwszym etapem będzie przygotowanie oraz złożenie tzw. koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty przejdą wstępną ocenę przeprowadzoną przez ekspertów EASME (agencja Komisji Europejskiej odpowiedzialna za Program LIFE) otrzymają zaproszenie do drugiego etapu i będą mogli przedstawić kompletny wniosek (wzorem lat poprzednich). W przypadku podprogramu Climate Action procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski. Harmonogram na rok 2020 przedstawiamy poniżej.

Oprócz dotychczasowych zasad składania wniosków, pojawiło się kilka nowości, które wprowadzone zostały z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Ma to ułatwić beneficjentom przygotowanie projektów LIFE przy obecnych restrykcjach dot. naszego codziennego funkcjonowania wprowadzonych w wielu państwach członkowskich.
 

Poniżej ważne informacje dla przyszłych beneficjentów:
 

To nie wszystko…

Obecnie EASME rozważa także szereg dodatkowych środków, które ułatwią beneficjentom zarządzanie projektami LIFE, w tym wiele aspektów dot. kwestii finansowych i administracyjnych, takich jak odsetek płatności zaliczkowych i harmonogram płatności, amortyzację, wkład rzeczowy i inne. Ze względu na krótki czas między przygotowaniem wszystkich zmian i otworzeniem naboru na rok 2020, wszystkie dodatkowe środki będą systematycznie aktualizowane.

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców do ponownego odwiedzenia strony internetowej Programu LIFE najpóźniej do końca kwietnia, aby sprawdzić dostępność aktualizacji i ewentualnych zmian: https://ec.europa.eu/easme/en/life.
 

Zainteresowanych zgłoszeniem swojego projektu zapraszamy do zapisania poniższych terminów w 2020 r.:
 

Dodatkowo polscy beneficjenci mogą ubiegać się o współfinansowanie projektu LIFE od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). NFOŚiGW także przygotowuje serię środków ułatwiających beneficjentom przygotowanie projektów LIFE w ramach tegorocznego naboru. Informacje w tym zakresie pojawią się niedługo na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/.
 

Jak aplikować? Cały proces naboru wniosków opisany jest tutaj.

Więcej informacji na temat Programu LIFE.