Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Pod koniec października 2016 roku w Brukseli odbyła się konferencja końcowa RegHealth-Ri – European Regions’ Network for Health and Innovation, dwuletniego projektu finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. W wydarzeniu, które zostało zorganizowane przy współudziale Ambasady RP w Brukseli oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, klastrów i sieci współpracy, biur regionalnych usytuowanych w Brukseli, czyli interesariuszy działających w dziedzinie zdrowia, badań naukowych, innowacji oraz rozwoju regionalnego. W trakcie konferencji zaprezentowano dwa projekty realizowane w naborze HCO-14-2014 Bridging the Divide in European Health Research and innovation: RegHealth-Ri oraz DanuBalt. Zachęcamy do zapoznania się z raportem „State of Art of Health Research and Innovation in EU regions” przygotowanym w ramach projektu RegHealth-Ri, a zwłaszcza trzem zagadnieniom w nim zawartym: synergiami pomiędzy Horyzontem 2020 a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (ESIF), poszerzaniem uczestnictwa nowych krajów członkowskich w obszarze SC1 – Health and Wellbeing programu Horyzont 2020, poprawie badań naukowych i innowacji w krajach osiągających słabsze wyniki w programie.