Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Najbliższe miesiące zapowiadają się niezwykle intensywnie w kontekście przygotowania do nowej perspektywy finansowej, w tym finalizowania negocjacji w zakresie Horyzontu Europa. Walka z koronakryzysem znajdzie się  w centrum zainteresowania niemieckiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie roku, ale zapowiedziano także, że wśród jej priorytetów będą badania i innowacje. We wrześniu Komisja Europejska planuje przeprowadzić konsultacje online Planu Strategicznego, w dniach 22-24 września zaprasza na drugą edycję European Research and Innovation Days, która tym razem odbędzie się w formie wydarzenia wirtualnego. Będziemy wspólnie dyskutować o tym, w jaki sposób badania i innowacje mogą pomóc w budowaniu zielonej, cyfrowej oraz odpornej Europy.

MISJE

Nowa dedykowana strona https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

Proponowane pięć obszarów misji, dane dot. członków Rad Misji (Mission Assembly), członków Zgromadzeń przy Radach (Mission Assembly) oraz raporty ze spotkań

EUROPEJSKIE PARTNERSTWA

Nowa dedykowana strona https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en

Kandydaci do partnerstw pogrupowani w pięciu obszarach tematycznych: