Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 
Rady Misji mają stanowić główny głos doradczy w zakresie identyfikacji oraz projektowania obszarów misji w ramach przyszłego programu UE na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa.

Nabór do Rad Misji był otwarty dla ekspertów w pięciu szeroko określonych zakresach tematycznych:

·        Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation

·        Cancer

·        Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters

·        Climate-neutral and Smart Cities

·        Soil Health and Food.

Liczba otrzymanych w czerwcu przez Komisję Europejską zgłoszeń przekroczyła 2200 aplikacji, największym zainteresowaniem cieszyły się dwa obszary: Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation oraz Climate-neutral and Smart Cities.

4 lipca Komisja Europejska przedstawiła pięciu przewodniczących, w ich gronie znalazła się prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz jako koordynatorka Rady Misji w obszarze Climate-neutral and Smart Cities. Natomiast pod koniec lipca ogłoszono nazwiska ekspertów w ramach każdej z Rad Misji, do których należy trójka Polaków: prof. Konrad Rydzyński (Mission Board for Cancer), Monika Stankiewicz (Mission Board for Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters) oraz prof. Marta Pogrzeba (Mission Board for Soil Health and Food).

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/designing-next-framework-programme/mission-oriented-policy-next-research-and-innovation-framework-programme_en