Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Osiągnięto wstępne polityczne porozumienie w sprawie przyszłego programu ramowego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją Europejską, które musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez dwie pierwsze instytucje. Nie obejmuje ono budżetu programu oraz warunków udziału dla krajów spoza UE, kwestie te wymagają bowiem wcześniejszego uzgodnienia ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE. Tutaj możecie się Państwo zapoznać z komunikatem prasowym opublikowanym przez KE.

Zawarte częściowe porozumienie oznacza, że ​​Komisja Europejska może rozpocząć prace związane z planowaniem strategicznym, w tym zdefiniowanie misji (nowego instrumentu mającego na celu skoncentrowanie finansowania badań na konkretnych problemach/wyzwaniach) oraz partnerstw (wykorzystujących różne modele współpracy, w tym publiczno-prywatne oraz międzyrządowe).

Uruchomienie programu Horyzont Europa ma nastąpić 1 stycznia 2021 roku.