Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do 8 września br. trwają konsultacje publiczne, których wyniki posłużą jako podstawa do opracowania Planu Strategicznego programu Horyzont Europa. Dokument ten z kolei będzie stanowić wytyczne dla programów prac i zaproszeń do składania wniosków w ramach pierwszych czterech lat funkcjonowania Horyzontu Europa (2021-2024).

Zaproszenie do udziału w konsultacjach kierowane jest wszystkich osób zainteresowanych przyszłością europejskich badań i innowacji (przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków badawczych, biznesu, jak i władz samorządowych czy organizacji pozarządowych).

Dokumenty:

·  Materiał bazowy

·  Skrócony przewodnik

·  Formularz w wersji online

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en

Kluczowym wydarzeniem w całym procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Komisję Europejską będą European Research and Innovation Days, które odbędą się w Brukseli w dniach 24-26 września 2019 roku.