Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Rusza I Metropolitalne Forum Kultury

17 i 18 września w Sopocie i w Gdańsku nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele instytucji kultury, samorządów i rządu spotkają się na I Metropolitalnym Forum Kultury zorganizowanym pod hasłem Edukacja Kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych poprzez wymianę poglądów i wspólną dyskusję. 

Celem Forum jest także określenie potencjałów, jakie mogą przyczynić się do zmian systemowych w edukacji kulturalnej, zwiększenia współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami i innymi, oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi, a także podniesienie jakości oferowanych programów.

Organizatorami I Metropolitalnego Forum Kultury są Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej. W bogatej ofercie Forum znalazło się również seminarium informacyjne nt. programu Kreatywna Europa organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” .

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem

Więcej informacji na stronie.