Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Komisja Europejska otworzyła 5 marca nabór Europejska Stolica Innowacji iCapital 2020.

Do aplikowania w konkursie, który zakończy się 23 czerwca, zaproszone są miasta ze wszystkich państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, liczące ponad 100 tys. mieszkańców, tworzące najlepszy „ekosystem innowacji”, który łączy mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie oraz świat biznesu.

Ocenia konkursowej podlega sposób wdrażania innowacji (utworzone warunki dla powstawania innowacji m.in. dzięki szerokiemu angażowaniu obywateli w proces rozwoju miasta) w roku poprzedzającym oraz w roku danej edycji. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie sześciu laureatów, zwycięzca otrzyma nagrodę wynoszącą 1 000 000 EUR (European Innovation Capital of the year), za miejsca od drugiego do szóstego przewidziano po 100 000 EUR dla każdego z nagrodzonych (runner-up cities). Co roku wyróżnianych jest także kilka miast-finalistów za szczególne osiągnięcia w promowaniu innowacji.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en