Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do 21 czerwca br. Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia od miast tworzących najlepszy „system innowacji”, łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie oraz świat biznesu w ramach trzeciej edycji konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital.

Do aplikowania w konkursie zaproszone są miasta ze wszystkich państw członkowskich UE, liczące ponad 100 tys. mieszkańców oraz miasta z krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrani zostaną trzej laureaci. Zwycięzca otrzyma nagrodę wynoszącą 1 000 000 euro. Za drugie i trzecie miejsce przewidziano 100 000 euro dla każdego z nagrodzonych miast.

W 2016 roku miano Europejskiej Stolicy Innowacji otrzymał Amsterdam. Dwa kolejne miejsca zajęły Turyn oraz Paryż. W 2015 roku nagrodzono Barcelonę.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie KE