Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż dnia 15 lutego b.r. został otwarty  międzynarodowy, I konkurs w ramach ERA-NET SUSFOOD.

Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 3 maja b.r. o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 800 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioski wstępne (pre-proposal) należy składać na przynajmniej jeden z trzech poniższych tematów:

1. Improving input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and provide added value in food products and food processing, manufacture, reducing input (energy, water) in the food chain

2. Innovation in food processing technologies and food products to support a sustainable food chain

3. Understanding consumer behaviour to encourage a (more) sustainable food choice

Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez naukowców z minimum 3 krajów finansujących konkurs.

Wnioski można składać w ramach następujących sekcji:

– Sekcja „research” – wnioski składają konsorcja złożone z jednostek naukowych

– Sekcja „research & innovation” – wnioski składają konsorcja złożone z jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw

Planowany okres realizacji projektu – do 3 lat.

Rejestracja wniosku:

www.susfood-era.net/submission

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:

www.susfood-era.net/index.php?index=16

oraz w zamieszczonym poniżej do pobrania ogłoszeniu konkursowym.

www.susfood-era.net/lw_resource/datapool/_items/item_97/susfood_1stcallannouncement_final.pdf

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

NCBR informuje, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

– 20% w przypadku uczelni państwowych,

– 15% w przypadku uczelni prywatnych,

– 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,

– 15% w przypadku instytutów badawczych,

– 8% w przypadku przedsiębiorstw.

Jednocześnie NCBR informuje, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Bliższe informacje dotyczące National regulations można znaleźć pod adresem:

www.susfood-era.net/lw_resource/datapool/_items/item_98/national_regulations_final_version.pdf

 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Michał Podniesiński

tel. 22 39 07 276

e-mail: michal.podniesinski@ncbr.gov.pl

 

Katarzyna Moczulska

tel. 515 061 519

e-mail: katarzyna.moczulska@ncbr.gov.pl

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/susfood/aktualnosci/art,1835,i-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-zrownowazonej-produkcji-i-konsumpcji-zywnosci.html)