Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy do udziału w warsztacie poświęconym inicjatywie JASPERS, który odbędzie się 5 lipca 2017 r. w Gdańsku (Sala Teatralna Budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51).

Organizatorami wydarzenia są Europejski Bank Inwestycyjny/JASPERS, Komitet Regionów, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
 

JASPERS zapewnia wsparcie konieczne do przygotowania szeroko zakrojonych projektów wysokiej jakości, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE i funduszy inwestycyjnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności). JASPERS jest instrumentem wspierającym projekty w wybranych obszarach tematycznych (m.in. rewitalizacji obszarów miejskich, budownictwa socjalnego, inteligentnych rozwiązań dla miast, systemów inteligentnego transportu, wydajności energetycznej, gospodarki ściekowej) bez względu na skalę i wartość projektu.

Warsztat dotyczyć będzie następujących kwestii:

Celem warsztatu będzie wymiana informacji na temat instrumentu JASPERS oraz wypracowanie porozumienia dotyczącego współpracy między przedstawicielami JASPERS a ww. interesariuszami.

Warsztat odbywa się w ramach cyklu Komitetu Regionów Rozważania nad Europą i będzie oparty o zasadę aktywnego uczestnictwa (udział w sesjach tematycznych I dyskusjach grupowych). 

Wydarzenie w Gdańsku jest drugim z serii czterech lokalnych warsztatów współorganizowanych przez Komitet Regionów oraz Europejski Bank Inwestycyjny/JASPERS. Pierwszy z warsztatów odbył się w maju br. w Wiedniu, a kolejne zaplanowane są w Atenach i Sofii.

Zapraszamy przedstawicieli korporacji samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń metropolitalnych i instytucji zainteresowanych tematyką miejską.

W czasie wydarzenia zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne EN-PL.

Prosimy o rejestrację do 30 czerwca pod adresem http://www.smartsurvey.co.uk/s/JASPERS-CoR-UrbanAgenda-Gdansk/.

Dostępność miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania związane z warsztatem prosimy kierować na adres m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Program spotkania

Zaproszenie

Region Pomorskie