Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska stale rozszerza swoje działania w zakresie komunikacji on-line.

Tym razem zamiast papierowych publikacji, udostępnia publikacje cyfrowe. Głównym celem tej inicjatywy jest dotarcie do ludzi młodych i wzbudzenie ich zainteresowań tematyką UE.

Powstały dwie tematyczne strony internetowe: Kącik dla nauczycieli / Kącik dla dzieci.

W zakładce kącik dla nauczycieli, nauczyciele znajdą wiele inspiracji w ich własnym języku – o tym, co robi UE, jak powstała i jak funkcjonuje.

Publikacje, mapy, strony internetowe i inne materiały do ​​nauki o Europie, gry on-line i interaktywne mapy Europy, zgrupowane w kategoriach dla czterech różnych grup wiekowych: od 6 do 18-latków, dostępne są w zakładce „kącik dla dzieci”.

Źródło obu stron internetowych: http://europa.eu/kids-corner/.