Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dwóch tegorocznych rankingach innowacyjności, które zostały właśnie opublikowane przez Komisję Europejską, kraje oraz regiony zostały podzielone na grupy:

·       liderów innowacji,
·       silnych innowatorów,
·       umiarkowanych innowatorów,
·       wschodzących innowatorów.

 

Europejski Ranking Innowacyjności 2021

Liderami innowacyjności w Unii Europejskiej są Szwecja, Finlandia, Dania i Belgia. To kraje należące do pierwszej z czterech grup wymienionych w raporcie. W tegorocznym rankingu dla Europy wyprzedza je jedynie Szwajcaria. Grupę drugą – silnych innowatorów – tworzą w porządku alfabetycznym: Austria, Estonia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy. W grupie tej znalazły się także Norwegia i Wielka Brytania. Kolejne 9 krajów członkowskich UE (Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Litwa, Malta, Portugalia, Słowenia, Włochy) zostało zakwalifikowanych do grupy umiarkowanych innowatorów. Polska wraz z Bułgarią, Chorwacją, Łotwą, Rumunia, Słowacją i Węgrami stanowią ostatnią grupę – innowatorów wschodzących.  

Więcej informacji o Europejskim Rankingu Innowacyjności jest dostępnych tutaj

Regionalny Ranking Innowacyjności 2021

Najbardziej innowacyjnymi spośród 240 regionów w 22 krajach członkowskich UE, Norwegii, Serbii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii są: Sztokholm (Szwecja), Etelä-Suomi (Finlandia), Oberbayern (Niemcy), Hovedstaden (Dania) oraz Zurich (Szwajcaria).

38 regionów zakwalifikowano do grupy liderów innowacyjności, 67 należy do silnych innowatorów, 68 tworzy grupę innowatorów umiarkowanych, pozostałe 67 to wschodzący innowatorzy. Pomorskie jest jednym ze wschodzących innowatorów +.

Więcej informacji o Regionalnym Rankingu Innowacyjności jest dostępnych tutaj