Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące form wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m.in. z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania omówiona zostanie rola organizacji pozarządowych w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, możliwe wsparcie organizacji pozarządowych poprzez instrumenty zwrotne finansowane m.in. z Funduszy Europejskich oraz pozyskanie dotacji bezzwrotnych ze środków UE oraz funduszy norweskich w 2013 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 26 sierpnia 2013 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (którego wzór dostępny jest w załączniku) na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 27 sierpnia 2013 r. w godz. 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach, przy ul. Piłsudskiego 30 a.

Więcej informacji na stronie: http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci/ngo_chojnice_27_08_2013#

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013