Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

24 stycznia 2012roku odbędą się dni informacyjne poświęcone programowi Inteligentna Energia dla Europy „European Day Info 2012”, mające na celu przedstawienie możliwych dróg finansowania na rok 2012 oraz omówienie ostatnio zrealizowanych projektów IEE.

W ramach konferencji przewidziano również szereg warsztatów dla każdego z wymienionych obszarów finansowania, czyli: bioenergii, efektywności energetycznej oraz energia odnawialna w budynkach, przywództwo lokalne energii oraz lokalne inwestycje, konsumenci oraz przemysł sieci, energia w transporcie, odnawialne źródła energii elektrycznej, usługi energetyczne oraz sektor publiczny.

W trakcie konferencji dojdzie również do spotkania z Agencją wykonawcza ds. konkurencyjności i innowacji (EACI).

Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania działań poza-technologicznych w dziedzinie energii odnawialnej, poszanowania energii i racjonalizacji zużycia energii. Projekt wspiera rozwój strategii, planów działań oraz usprawnia działanie rynku dla rozwiązań z dziedziny poszanowania energii i energetyki odnawialnej. 

Co więcej idea wspomaga szybsze/bardziej powszechne wdrożenia technologii już dostępnych w UE. Wspiera „oddolne” działania pomagające we wdrożeniu polityki unijnej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym.

Data: 24.01.2012

Dokładny adres : Miejsce: Bruksela, Belgia

Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1049 

Rejestrować proszę się pod podanym linkiem :

https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/IEEE11/start.php