Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Niespełna 3 dni temu Komisja Europejska oficjalnie przyjęła Program INTERREG – Południowy Bałtyk 2014 – 2020. Jest to intrument finansowania, którego celem jest wzmocnienie potencjału tzw. niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej. Program ten dedykowany jest regionom pięciu państw Poludniowego Bałtyku: Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy i Polski. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, środowisko akademickie, organizacje infrastruktury badawczo – rozwojowej, stowarzyszenia, organizaje pozarządowe i inni. 

W październiku Komitet Monitorujący przyjmie pakiet aplikacyjny, dzięki czemu pierwszy nabór do programu będzie mógł odbyć się jeszcze pod koniec bieżącego roku. 

Niebieski wzrost obejmuje potencjał gospodarczy Morza BałtyckINIiniiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwój w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost odnosi się natomiast do ścieżki wzrostu gospodarczego, wykorzystującej zasoby naturalne w zrównoważony sposób. 

Warto wspomnieć, że programy INTERREG cieszą się już 25 – letnią tradycją i stanowią ważny fundament w europejskiej polityki spójności.

Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.