Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Głównym celem Komisji jest bowiem przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenie liczby miejsc pracy bez tworzenia dodatkowych obciążeń finansowych, a Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne grają istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Broszura jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.