Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

17 czerwca w Brukseli odbyła się debata poświęcona przyszłości Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wydarzenie zorganizowane zostało przez nieformalną sieć regionów z obszaru Morza Bałtyckiego (informal Baltic Sea Group), do której należy Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli.

W swojej prezentacji Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i  Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podzielił się z przedstawicielami instytucji europejskich oraz regionów doświadczeniami i pomysłami Pomorza w zakresie realizowanie celów Strategii. Niezwykle istotna jest w tym zakresie rola regionalnych dokumentów strategicznych, takich jak Strategia Pomorkie 2020 i Regionalne Programy Strategiczne, a także Regionalny Program Operacyjny. Dokumenty te, odpowiednio skonstruowane, mogą stać się realnym instrumentem wdrażania Strategii. Podkreślił, że wartość dodana strategii bałtyckiej powinna być zauważona w szczególności w działaniach związanych z komercjalizacją wiedzy, kształceniem i energią, mających istotną bałtycką wartość dodaną. Poruszony został również problem braku świadomości beneficjentów na wszystkich szczeblach, który można przełamac jedynie poprzez szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne, budowanie współpracy i „bałtycki earmarking”, który pozwoli na współfinansowanie tych działań ze strony instytucji zarządzającej.

W trakcie debaty poświęconej postępom realizacji Strategii Joanna Held ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE podkreśliła, że duża część wytycznych przedstawionych podczas polskiej prezydencji została zrealizowana, jednak nadal wiele postaje do zrobienia jeżeli chodzi o działania komunikacyjne.

Colin Wolfe z Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej podkreślił konieczność ujęcia perspektywy bałtyckiej w stosunku nadrzędnym do umów partnerstwa i programów operacyjnych. Zaraz po strategii Europa 2020, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego powinna stanowić istotny strategiczny dokument znajdujący swoje bezpośrednie odbicie w projektach i partnerstwach rozwijanych w regionie Morza Bałtyckiego w nowym okresie programowania. 

Z kolei Katja Reppel z Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej skupiła się na zasadności zsynchronizowania strategii inteligentnych specjalizacji w obszarze Morza Bałtyckiego – tak, aby były one komplementarne i wzajemnie ze sobą powiązane.

Prezentacje są dostepne do pobrania w prawym rogu strony.

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu
        „Zielona Europa – zróbmy to razem”