Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem ustanowiony został w roku 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 16 październik nie jest datą przypadkową – obchody przypadają bowiem w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Według PAH za obecny stan odpowiadają „wadliwy globalny system żywnościowy, kryzysy gospodarcze oraz niepokojące zmiany klimatyczne (…).  Do niedawna liczba głodujących spadała, teraz obserwujemy proces odwrotny, a rosnąca populacja oznacza, że nakarmienie ludności świata będzie coraz trudniejsze. Jeśli już dziś nie zaczniemy zmieniać sposobu, w jaki wytwarzamy i rozdzielamy żywność, spirala rosnących cen oraz niekończące się lokalne kryzysy gospodarcze mogą jedynie pogłębić ten problem” (raport „PLON” wydany przez PAH i Oxfam International). W tym roku Komisja Europejska obrała sobie za cel sprawdzenie nie tylko tego, czy ilość dostarczanej żywności jest wystarczająca, ale również tego, czy ofiarowane jedzenie jest pełnowartościowe. UE jest jednym z największych światowych darczyńców pomocy humanitarnej w zakresie  żywności i żywienia. Od 2010 r. UE bezpośrednio wspiera ponad 100 mln ludzi cierpiących z powodów żywnościowych. Polityka unijna zakłada redukcję liczby osób niedożywionych z krajów partnerskich o 7 mln do 2025 roku. W Polsce m.in. PCK prowadzi kampanię walki z głodem. Zbiórki żywności prowadzone są na rzecz polskich regionów o znacznym współczynniku bezrobocia.
Więcej informacji dostępnych na stronach:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-896_en.htm
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/82275.html