Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 24-26 kwietnia odbędzie się pierwszy ogólnoeuropejski hackathon #EUvsVirus, poświęcony poszukiwaniu i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz walki z pandemią koronawirusa.

Wirtualne wydarzenie jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy i na bazie doświadczeń krajów członkowskich UE, w których zrealizowano w ostatnich tygodniach podobne inicjatywy.

Opracowano pięć kategorii tematycznych (health & life, business continuity, social & political cohesion, remote working & education, digital finance), w ramach których mają zostać wypracowane rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów społecznych i gospodarczych związanych z COVID-19.

Zaproszenie KE jest kierowane do szerokiej grupy odbiorców, organizatorzy spodziewają się udziału nawet kilkudziesięciu tysięcy uczestników. Do 19 kwietnia przedstawiciele środowiska nauki i biznesu, władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy mogą się zgłaszać do udziału w #EUvsVirus hackathon. Założeniem KE jest, aby powstały zespoły tworzące innowacyjne rozwiązania także w językach innych niż angielski, aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie zainteresowanych.

Strona wydarzenia: https://euvsvirus.org/
Agenda: https://euvsvirus.org/agenda/
Rejestracja: https://euvsvirus.org/#register-anchor