Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy na pierwsze regionalne podsumowanie Horyzontu 2020 – programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji w latach 2014-2020. 

Nie chcemy ograniczać się do rozmowy o statystykach, choć one są również ważne (195 uczestnictw pomorskich jednostek w 165 projektach z dofinansowaniem przekraczajacym 200 mln zł).

Wraz z naszymi partnerami proponujemy Państwu w najbliższych tygodniach krótkie filmowe spotkania z pomorskimi projektami w podziale na pięć obszarów tematycznych: zdrowie, zaawansowane technologie, energia-klimat-środowisko, transport-mobilność oraz otwarte społeczeństwo. 

W pierwszej odsłonie kampanii dzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie innowacji medycznych (wideo poniżej).

Kampania #PomorskiHoryzont została sfinansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego. W jej przygotowanie byli zaangażowani przedstawiciele: Agencji Rozwoju Pomorza, Enterprise Europe Network Pomorskie przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej, Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” (Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (koordynacja).

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych oraz mediów społecznościowych Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” oraz pozostałych partnerów.