Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi komunikatami i publikacjami Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, przedsiębiorczości oraz polityki przemysłowej:

Europejska Strategia Cyfrowa „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (The European Digital Strategy – Shaping Europe’s Digital Future)

Strategia jest oparta na trzech głównych filarach, jakimi są: technologia przynosząca korzyści ludziom, uczciwa i konkurencyjna gospodarka oraz otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

Europejska Strategia w zakresie danych (European Strategy for Data)

Celem Strategii jest budowa jednolitego rynku danych, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie oraz umożliwi rozwój innowacyjnych procesów, produktów i usług.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy

Biała Księga w obszarze sztucznej inteligencji (White Paper on Artificial Inteligence)

To zebrane propozycje działań, które wyznaczają przyszły kierunek unijnych regulacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence

Strategia dla MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy (SME Strategy for a sustainable and digital Europe)

Celem Strategii jest udzielenie MŚP, podmiotom odgrywającym kluczową rolę w strukturze przemysłowej Europy, wsparcia w poprowadzeniu podwójnej – zielonej i cyfrowej – transformacji.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/sme-strategy-launched-european-commission

Nowa strategia przemysłowa dla Europy (New Industrial Strategy for Europe)

Celem Strategii jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w przemyśle. Wśród najważniejszych priorytetów wymieniane są: utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania, zarówno w Europie, jak i w ujęciu globalnym, zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowanie cyfrowej przyszłości Europy.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en