Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada na 4 lutego, Komisja Europejska przedstawiała Europejski Plan Walki z Rakiem.

Zaprezentowane nowe unijne podejście obejmuje cztery obszary działania: profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnozowanie i leczenie oraz poprawę jakości życia pacjentów i osób już wyleczonych z chorób nowotworowych.

Walka z nowotworami jest jednym z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w obszarze zdrowia. To także jedna z proponowanych misji w nowym programie ramowym na rzecz badań i innowacji.

Na działania niezbędne do niwelowania nierówności w dostępie do profilaktyki, leczenia i opieki nad chorymi UE planuje przeznaczyć 4 mld EUR, pochodzące z programów: EU4Health, Horizon Europe oraz Digital Europe.

Wzmocnieniem czterech priorytetowych obszarów będą nowe inicjatywy: Centrum Wiedzy na temat raka, Europejska Inicjatywa dotycząca obrazowania raka, Inicjatywa na rzecz pomocy dzieciom chorym na nowotwór, Rejestr nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom.

Komunikat Komisji Europejskiej: EU’s Beating Cancer Plan

Więcej o inicjatywach KE w walce z nowotworami: tutaj