Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tysiąc mieszkańców woj. pomorskiego może otrzymać pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Warunkiem jest podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. W regionie realizowany jest program pod nazwą „Kierunek na pracę”. Koszt projektu to ok. 4,5 mln zł.

Celem programu jest zachęcenie bezrobotnych do szukania pracy poza miejscem zamieszkania. Projekt jest realizowany tylko w woj. pomorskim.

Program realizuje wyłoniona w przetargu Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, która prowadzi nabór chętnych i rozmowy rekrutacyjne.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2015 roku.

Zakłada się, że spośród tysiąca osób biorących w nim udział co najmniej 250 osób będzie poniżej 25. roku życia oraz co najmniej 500 osób będzie mieszkańcami obszarów wiejskich. Planuje się, że każda z osób będzie mogła uczestniczyć w projekcie przez okres do 9 miesięcy.

Więcej: http://www.kieruneknaprace.eu/