Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

OECD i Komisja Europejska opublikowały wyniki badań przeprowadzonych w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Kompetencji Dorosłych ( PIAAC ). W badaniach wzięło udział około 5 000 osób w wieku produkcyjnym z 17 krajów Unii Europejskiej i 5 z poza UE. Ankieta zawierała pytania dotyczące umiejętności w zakresie czytania, pisania, liczenia oraz rozwiązywania problemów w środowiskach zaawansowanych technologicznie.

Wyniki badań wskazują, że:

-20% badanej populacji ma „niski” poziom umiejętności obejmujących czytanie i liczenie (liczba ta jest większa wśród bezrobotnych),

– 25% badanych nie potrafi efektywnie wykorzystywać technologii informacyjno-komunikacyjnych,

-istnieją zdecydowane różnice w poziomie edukacji w poszczególnych krajach, np. absolwenci szkół średnich w jednych krajach UE posiadają równe lub lepsze umiejętności, niż absolwenci szkół wyższych w innych krajów UE.

Implikuje to konieczność ukierunkowania inwestycji na poprawę kształcenia i szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji i szans na zatrudnienie w krajach europejskich. W związku z tym Komisja Europejska i OECD niedawno podpisał nową umowę o współpracy w celu zacieśniania współpracy w trzech obszarach: umiejętności, strategii , analiz i badań międzynarodowych kraju .

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-922_en.htm