W dniach 10 - 12 kwietnia miasto Turku w Finlandii było gospodarzem pierwszych warsztatów (Policy Lab) projektu CCC, które koncentrowały się na różnych podejściach politycznych angażowania sektora kultury i sektora kreatywnego (CCSI) w lokalne przemiany o obiegu zamkniętym.

Uczestnicy, reprezentujący miasta Aarhus, Gdynię, Kilonię, Rygę, Tallin i Turku, badali, w jaki sposób miasta mogą wykorzystać narzędzia polityczne, aby ułatwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, uznając kluczową rolę, jaką samorządy lokalne odgrywają w angażowaniu CCSI w stymulowanie zrównoważonych zmian.

W przemówieniu inauguracyjnym dyrektor regionalny Duńskiego Instytutu Kultury, Lizaveta Dubinka-Hushcha, zwróciła uwagę, że podejście oparte na obiegu zamkniętym, leżące u podstaw projektu CCC, doskonale wpisuje się w skandynawskie zasady projektowania, takie jak zrównoważony rozwój, minimalizm i funkcjonalność. „Kraje nordyckie od dawna znane są ze swojego zaangażowania w zrównoważone projektowanie, a region Morza Bałtyckiego jest pod tym względem wzorem doskonałości” – powiedziała Dubinka-Hushcha.

Burmistrz Turku, Minna Arve, wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła niezachwiane zaangażowanie miasta w zrównoważony rozwój. Na 2029 r. Turku podjęło dwa zobowiązania – stanie się miastem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla i ogromne inwestycje w kulturę. „Kultura daje przyjemność, wprowadza harmonię, podnosi kwestie do dyskusji, ale jest także bardzo silną siłą transformacyjną w rozwoju miasta” – podkreśliła Arve.

Dynamiczne trzydniowe warsztaty poprowadzili eksperci ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, Vojtech Vosecky (The Circular Economist) i Marco Segovia (Circular Change), którzy dostarczyli inspirujących sesji eksperckich i ułatwili dyskusje grupowe.

„Miasta znajdują się w samym sercu tego, co napędza kryzys klimatyczny, ale także w samym sercu jego rozwiązania. […] Największym wyzwaniem jest budowa miast przyszłości, ponieważ w 2050 roku w miastach będzie mieszkać 7 miliardów ludzi. Wyobraźcie sobie cały beton, szkło, stal i plastik – wszystkie zasoby, które będą potrzebne, aby pomieścić przyszłe pokolenia. Jeśli zrobimy to w dotychczasowy sposób, nie przeżyjemy tego, a planeta tego nie wytrzyma” – powiedział Vojtech Vosecky, podkreślając potrzebę zmiany podejścia do obiegu zamkniętego.

Dyskusje i działania podczas warsztatów koncentrowały się na wspieraniu skutecznej współpracy, zwiększaniu zaangażowania interesariuszy i wdrażaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach CCSI. Czerpiąc inspirację z sesji eksperckich, ale także dyskusji między sobą, uczestnicy aktywnie pracowali nad udoskonaleniem zaangażowania obywateli i pilotów biznesowych o obiegu zamkniętym.

Poprzez pryzmat dobrych praktyk, takich jak Turku Circular Economy Roadmap i strategia Zero Waste Kiel, uczestnicy uzyskali praktyczne spostrzeżenia i najlepsze rozwiązania dostosowane do tej dziedziny.

CCC Policy Lab to początek ekscytującej podróży, ponieważ jest to pierwsze z czterech laboratoriów zaplanowanych w miastach uczestniczących w projekcie. Kolejne wielodniowe warsztaty będą koncentrować się na rozwoju biznesu, zaangażowaniu obywateli i opracowywaniu strategii, aby włączyć CCSI w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

„Creative Circular Cities” jest współfinansowany przez unijny program Interreg Region Morza Bałtyckiego w celu promowania transformacji o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sektorów i branż kultury i kreatywnych.

Source: Danish Culture Institute
Source: Danish Culture Institute