Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

AKTUALIZACJA! Komisja konkursowa przedłużyła okres składania wniosków do 15 grudnia 2015 r.!

Do 1 grudnia 2015 roku można zgłaszać kandydatury do III edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000 (z j. ang. European Natura 2000 Award). Wyróżnienie przyznawane jest za promowanie Sieci Natura 2000 oraz jej celów statutowych, do których należy w szczególności zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Podstawą programu są dwie dyrektywy unijne:

Dyrektywa 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa;

Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. dyrektywa ptasia.

Komisja Europejska ustanowiła wyróżnienie w 2013 roku, aby promować dobre praktyki w dziedzinie ochrony natury w Europie. Celem konkursu jest nadanie rozgłosu Sieci Natura 2000, a także wskazanie, jak ważna jest ochrona bioróżnorodności.

W 2016 roku nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

Komunikacja;

Korzyści społeczno – gospodarcze;

Ochrona;

Pogodzenie interesów/poglądów;

Współpraca transgraniczna i tworzenie sieci kontaktów.

Przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej online, należy zapoznać się z Wytycznymi dla kandydatów. Informacje dotyczące procedury aplikacyjnej dostępne są na stronie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2016 r.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku