Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisarz do spraw polityki regionalnej Johannes Hahn zaprasza wszystkie miasta europejskie do przyłączenia się do  RFSC (The Reference Framework for European Sustainable Cities), dzięki której powstaną nowe narzędzia do wspierania miast i gmin w ich pracy nad zintegrowanym i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Projekt  zostanie uruchomiony już za 10 dni!

Projekt został stworzony na wniosek europejskich ministrów ds. rozwoju miast, z silnym poparciem ze strony rządu francuskiego. Będzie on całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich europejskich miast i gmin.

RFSC jest narzędziem, które pozwala jego użytkownikom na angażowanie się w dialog między konkretnymi podmiotami: politykami, menadżerami, obywatelami, przedsiębiorstwami itd.. Jego celem jest wspieranie administracji publicznej w planowaniu zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. 

Ważne jest aby proces zrównoważonego rozwoju został odpowiednio zaplanowany, dlatego RFSC zaczyna od oceny obecnego stanu w mieście lub gminie. Przedstawia również szeroki zakres celów, które powinny pomóc poszczególnym stronom określić priorytety i sformułować odpowiednią strategię. Jako instrument elastyczny, RFSC pozostawia decydentom prawo wyboru tego, co odpowiada ich sytuacji społecznej,  politycznej, geograficznej, gospodarczej i środowiskowej. Niektóre elementy będą podobne dla wielu miast, inne mogą być bardzo różne. Istotne jest, aby podkreślić, że RFSC jest zestawem narzędzi, które mają być dostosowane do konkretnej sytuacji w mieście lub gminie.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku