Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wraz z rozpoczęciem nowego 2016 roku, Komisarz Unii Europejskiej Carlos Moedas ds. Badań, Nauki i Innowacji potwierdził plany utworzenia nowej instytucji- Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council).

Celem projektu jest stworzenie spójnego paneuropejskiego instytutu z zadaniem wspierania doskonałości w zakresie innowacji, podobnie jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) wspiera doskonałość w zakresie badań naukowych.

Inicjatywa została przedstawiona w czerwcu 2015 roku w Brukseli podczas konferencji A new start of Europe. Opening up to the Era of Innovation, zorganizowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej.

Moedas dobrze ocenia wsparcie UE dla innowacji, badań podstawowych, ale uważa, że można zrobić więcej, aby pomóc europejskim przedsiębiorcom. „Jeżeli jesteś naukowcem, to wiesz gdzie się udać, jeżeli masz świetny pomysł: idziesz do ERC (European Research Council). Jeśli jesteś innowatorem dzisiaj, naprawdę nie wiesz, gdzie iść” powiedział w sierpniu zeszłego roku.

Oprócz praktycznego wsparcia, Moedas sądzi, że sama obecność nowego instytutu pomoże wyróżnić działalność i projekty innowatorów w Europie. Ustanowienie Nagrody Innowacji jest jednym z  dodatkowych pomysłów dyskutowanym w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.