Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

UE wyznaczyła już sobie cele dotyczące zmian klimatu i energii na okres do 2020 r. – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii i większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Aby wysiłki w tej dziedzinie nie ustały w 2020 r., trzeba już teraz zacząć konsultacje i dyskusje w sprawie przyszłych celów. Planowanie z dużym wyprzedzeniem pociągnie za sobą wczesne inwestycje w nowe infrastruktury i pobudzi innowacyjność w sektorze technologii niskoemisyjnych.

Dlatego Komisja rozpoczyna konsultacje online, które potrwają do 2 lipca. Każdy może wyrazić swoją opinię w kwestiach takich jak:

– jakiego rodzaju cele w dziedzinie klimatu i energii należy zrealizować do 2030 roku? jaki powinien być ich poziom?

– jak przygotować sprawiedliwy plan działania, który uwzględni różnice pod względem zasobów i zapotrzebowania na energię poszczególnych państw członkowskich?

– w jaki sposób strategia energetyczna UE może wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki?

Komisja rozważy opinie nadesłane w odpowiedzi na konsultacje przy przygotowywaniu planowanego na ten rok projektu strategii dotyczącej klimatu i energii do roku 2030.

Projekt ten będzie miał na celu polepszenie obecnej strategii oraz uwzględnienie zmian w ogólnym zużyciu energii z poszczególnych źródeł, a także w sytuacji gospodarczej i nowych technologiach.

Ogólne cele pozostaną te same: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw energii oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

W związku ze swoimi działaniami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych Komisja zbiera również opinie na temat tego, jak pobudzić rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Wiążące cele dotyczące odnawialnych źródeł energii pobudzają wzrost gospodarczy

Raport z postępów UE w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii pokazuje, że obecna polityka i wyznaczone w jej ramach wiążące cele poskutkowały dużym wzrostem w tym sektorze.

Energię z takich źródeł wybrałoby nawet więcej gospodarstw domowych i firm, gdyby wymagało to mniej formalności, gdyby odnawialne źródła energii były lepiej zintegrowane z rynkiem energii oraz gdyby warunki przydzielania dotacji były bardziej zrozumiałe i stabilne.

Więcej na temat zmian klimatu i oszczędności energii tutaj.

Źródło: http://ec.europa.eu/news/energy/130404_pl.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku