Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ogłosiła listę 183 nowych projektów ostatecznie zaakceptowanych w programie LIFE + (2007 – 2013). Łączna suma finansowania nowego programu to 267 mln euro.
 
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Program istnieje od 1992 roku i obejmuje różnorodne zagadnienia poczynając od ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę powietrza, ochronę gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochronę zdrowia aż po działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w dziedzinie środowiska.
 
Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
  • Komponent I LIFE+PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
  • Komponent II LIFE+POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
  • Komponent III LIFE+INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Ważną cechą Instrumentu LIFE+ jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i przeniesienie na grunt praktyczny prośrodowiskowych rozwiązań wypracowanych przez naukowców.
 
Składanie aplikacji w ramach programu odbywa się raz w roku i może dotyczyć tylko jednego komponentu. Wnioski kierowane są do Komisji za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+. Następny nabór planowany jest na luty 2012 r.
 
Do ściągnięcia:
Lista projektów zaakceptowanych w 2010 r.