Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała Europejską prognozę gospodarczą na lata 2016 i 2017, w której przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,6%, zaś w całej Unii Europejskiej o 1,8% w 2016 roku. Prognozuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w Europie będzie w dalszym ciągu rosnąć.

Polska gospodarka napędzana przez popyt wewnętrzny, według prognoz KE, dalej będzie jednym z najszybciej rozwijających się państw w Unii Europejskiej. Oczekuje się, że konsumpcja prywatna będzie pobudzana przez politykę fiskalną oraz dynamikę na rynku pracy podczas gdy presja cenowa będzie wpływać na utrzymanie cen na niskim poziomie.

Prognozy mówią również o pozytywnej tendencji na rynku pracy w Polsce, gdzie oczekuje się wzrostu zatrudnienia, spadku bezrobocia oraz wzrostu zarobków. Dodatkowo ogólny wzrost zatrudnienia od 2015 roku jest napędzany przez większy udział stałych umów o pracę.
 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce zostało uznane za zrównoważone. Z drugiej zaś strony, wspomniano o kwestii Trybunału Konstytucyjnego oraz niektórych decyzjach dotyczących polityki gospodarczej np. obniżenia wieku emerytalnego, czy przeliczenia kredytów hipotecznych na złotówki – znacznie obciążającego system bankowy, jako czynników mogących negatywnie wpłynąć na aktywność gospodarczą w Polsce.

Region Pomorskie

Cały artykuł i załączniki znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm

Więcej informacji na temat prognozy dla Polski można znaleźć:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/pl_en.pdf