Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu.

Celem konkursu jest zachęcenie miast do podniesienia poprzeczki w dziedzinie innowacji oraz stworzenie sieci miast, które będą dzielić się swoimi najlepszymi pomysłami.

Jury oceni zarówno inicjatywy i dotychczasowe osiągnięcia kandydujących miast, jak i ich pomysły na zwiększenie innowacyjności w przyszłości. Miasta będą musiały udowodnić, że działają zgodnie z kompleksową strategią, która jest:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

Zgłoszenia mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Do nagrody mogą kandydować miasta, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. i które przedstawią inicjatywy realizowane co najmniej od 1 stycznia 2010 r. W przypadku państw, w których nie ma miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, do udziału w konkursie dopuszczone jest największe miasto w kraju.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-808_pl.htm

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital