Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jesteś promotorem projektu w Unii Europejskiej i chcesz dotrzeć ze swoim projektem do inwestorów na całym świecie? Czy może jesteś inwestorem szukającym możliwości inwestycyjnych w sektorach takich jak efektywność energetyczna, energia odnawialna, transport, opieka zdrowotna, infrastruktura czy finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw? Zarejestruj się na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych i odkryj możliwości współpracy!
 

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EIPP – European Investment Project Portal) to zupełnie nowy portal internetowy prowadzony przez Komisję Europejską, który ma być pomostem między promotorami projektów UE a inwestorami na całym świecie, tym samym przyspieszając realizację możliwości inwestycyjnych w UE. Obecnie zawiera on około 150 projektów, z których prawie jedna trzecia znajduje się w strefie Unii Energetycznej – planu UE mającego pomóc w zapewnieniu Europie bezpiecznej, niedrogiej i przyjaznej dla klimatu energii. Obejmują one też takie dziedziny jak energia odnawialna, efektywność energetyczna oraz infrastruktura.
 

Jeśli chcesz zwiększyć widoczność swojego projektu dla sieci międzynarodowych inwestorów możesz zarejestrować swój projekt odwiedzając stronę internetową Portalu i śledząc znajdującą się tam instrukcję.

 

Do ważnych sektorów, które obejmuje Portal należą:

Wiedza i technologia cyfrowa;

Unia energetyczna;

Transport;

Infrastruktura społeczna;

Zasoby naturalne i środowisko;

Przemysł dla małych i średnich przedsiębiorstw i spółek o średniej kapitalizacji.

 

Czy mój projekt jest odpowiedni?

Tak, jeżeli:

jego całkowity koszt wynosi ponad 5 mln euro,

zalicza się do jednego z 25 sektorów o wysokiej ekonomicznej wartości dodanej,

planuje się jego start w ciągu 3 lat od zgłoszenia do Portalu,

promuje go podmiot publiczny lub prywatny, którego siedzibą jest jeden z krajów UE,

jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami – zarówno krajowymi jak i unijnymi.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Portalu odwiedź jego oficjalną stronę internetową.

Możesz zapoznać się również z arkuszem informacyjnym na temat Portalu.

 

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych jest częścią „Planu Inwestycyjnego dla Europy” i jest jednym z wielu działań realizowanych przez Komisję Europejską w celu ożywienia działalności inwestycyjnej w UE.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku