Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zobowiązania z przeszłości i pomoc państwom członkowskim Unii Europejskiej w wychodzeniu z kryzysu to najważniejsze cele przyszłorocznego budżetu Unii, który przyjęła w środę Komisja Europejska. KE proponuje w nim m.in. kolejną, 1-procentową redukcję swojego personelu.

Według komisarza UE ds. budżetu Janusza Lewandowskiego projekt KE, to „połączenie spuścizny przeszłości z pomocą Europie w wyjściu z kryzysu, i to przy skromniejszych zasobach”.

„Budżet UE to wspólna pula środków, do której 28 krajów przekazuje niewielką część swoich zasobów, aby można je wykorzystać z jeszcze większym pożytkiem dla ponad 500 milionów Europejczyków” – przypomina Janusz Lewandowski podkreślając, że projekt budżetu na 2015 rok, to 1 proc. łącznego DNB wszystkich państw członkowskich.

Więcej informacji na temat projektu budżetu i  podziału  jego środków dostepnych jest tutaj