Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nowy europejski program na rzecz umiejętności inicjuje liczne działania mające na celu zapewnienie osobom w Unii Europejskiej odpowiednich szkoleń, odpowiednich umiejętności i odpowiedniego wsparcia. Jego celem będzie lepsze wykorzystanie dostępnych umiejętności; wyposażenie pracowników w nowe umiejętności, potrzebne do znalezienia dobrych miejsc pracy oraz poprawy perspektyw życiowych. Komisja wzywa państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedstawicieli przemysłu i inne zainteresowane strony do współpracy na rzecz: