Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjęła dla dziewięciu polskich województw programy operacyjne na lata 2014–2020. Działania w ramach nowego Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmują:

Zwiększenie odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw do 13 procent.

Wsparcie dla 3700 przedsiębiorstw,

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu do poziomu 18 procent,

Ochrona przeciwpowodziowa dla 36 tys. osób,

Modernizacja 150km dróg,

Modernizacja 110km linii kolejowych,

Pomoc w poszukiwaniu pracy lub doskonalenie kwalifikacji dla 33 tys. osób,

Pokrycie kosztów staży dla 45 tys. uczniów,

Powstanie 4 tys. miejsc w żłobkach i 3 tys. miejsc w przedszkolach.

Na powyższe działania zostanie przeznaczonych 1,28 mln euro.

Informacje o dostępnych Funduszach Europejskich można zdobyć podczas trwających spotkań Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w wybranych miejscowościach województwa.