Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W środę Komisja Europejska przyjęła strategię budowy unii energetycznej, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne w UE. -To bez wątpienia najbardziej ambitny projekt w dziedzinie energii od czasu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – powiedział na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

Pomysł utworzenia unii energetycznej został zgłoszony przez premiera Polski Donalda Tuska wiosną 2014 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Celami budowy unii energetycznej są między innymi większa solidarność pomiędzy państwami, przejrzystość umów oraz bardziej zintegrowany rynek energetyczny w Europie. Komisja Europejska uznała, że „strategicznymi partnerami” UE w dziedzinie energii mają być teraz takie państwa jak Algieria, Turcja, Azerbejdżan, Turkmenistan, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. Rosja nie jest już uznawana za takiego partnera. KE zaznaczyła, że może się to wprawdzie zmienić, ale nadrzędną zasadą i tak będzie dywersyfikacja dostawców gazu, co oznacza, że jest realna szansa na ograniczenie roli Rosji jako dostawcy gazu do państw europejskich.

W strategii przedstawiono również inne działania, które obejmują między innymi budowę połączeń energetycznych, dywersyfikację źródeł energii i dróg przemysłu, opracowanie planów europejskich i regionalnych na wypadek kryzysu energetycznego, zmianę zasad dotyczących zawierania przez kraje UE umów z dostawcami energii, tak by KE kontrolowała je jeszcze przed podpisaniem, a także zwiększenie przejrzystości kontaktów komercyjnych.

Inne pomysły Brukseli to na przykład obowiązek tworzenia regionalnych planów antykryzysowych. Obecnie są one dobrowolne i nikt ich nie przygotowuje. Komisja chce też poprawić infrastrukturę i zachęca unijne kraje do budowy terminali LNG oraz łączników, które pozwolą zróżnicować źródła energii.

Teraz propozycją Komisji zajmą się kraje członkowskie i Parlament Europejski. Ostateczny kształt unii energetycznej będzie zależał od wyniku tych negocjacji. Przywódcy przeprowadzą pierwszą dyskusje o tych planach na marcowym szczycie UE.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku