W komunikacie z 7 lutego br. Komisja zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r., rozpoczynając dyskusję ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wniosek ustawodawczy zostanie przedstawiony przez następną Komisję po wyborach europejskich i uzgodniony z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, zgodnie z wymogami prawa klimatycznego UE.

Osiągnięcie proponowanego celu będzie możliwe tylko przy spełnieniu określonych warunków klimatycznych m.in.

  • pełnym wdrożeniu uzgodnionych ram do roku 2030,
  • zapewnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego,
  • zwiększenia nacisku na sprawiedliwą transformację,
  • wzmocnienia dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
  • wyrównaniu warunków działania z partnerami międzynarodowymi.

Komisja nawiązała już formalne dialogi z zainteresowanymi stronami z branży przemysłu i rolnictwa, a nadchodzące miesiące debaty politycznej w Europie będą ważną okazją do zapewnienia zaangażowania społeczeństwa w dalsze kroki i wybory polityczne.