Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach programu Horyzont 2020, Komisja Europejska wybiera obiecujące przedsiębiorstwa z sektora MŚP, którym oferuje wsparcie.

 

Jesteś ambitnym właścicielem innowacyjnego małego lub średniej wielkości przedsiębiorstwa z globalnymi ambicjami? Szukasz zasobów biznesowych i mentora, a dodatkowe środki byłyby przydatne? W ramach programu Horyzont 2020, Komisja Europejska wybiera obiecujące przedsiębiorstwa z sektora MŚP, którym oferuje wsparcie. Twoja firma może otrzymać do 3 mln EUR dofinansowania, wsparcie biznesowe i programy mentorskie.

 

Kto powinien aplikować?

KE szuka szybko rozwijających się, wysoce innowacyjnych MŚP o globalnych ambicjach, które chcą zrewolucjonizować rynek. Powinny być prowadzone aktywnie i inwestować w innowacje Przedsiębiorstwa powinny działać od jakiegoś czasu, nie jest to pakiet na założenie nowego biznesu.

Jest dobrze widziane, jeśli firma jest stowarzyszona lub ma wspólny kapitał z centrum biznesowym, otrzymała dotacje lub środki w ramach funduszu venture capital, ulgi podatkowe związane z innowacyjnością lub została nagrodzona za innowacyjność w ciągu ostatnich 2 lat.

Etap 1. Ocena koncepcji i wykonalności
Od pomysłu do koncepcji (6 miesięcy)

Unia Europejska zapewni dofinansowanie 50 tys. euro i przeprowadzi studium wykonalności, mające na celu zweryfikowanie prawdopodobieństwa rewolucyjnej innowacji lub konceptu. MŚP musi przygotować biznesplan (ok. 10 stron).

Etap 2. Prezentacja produktu, badania rynku i rozwoju
Dojrzewanie koncepcji do gotowości rynkowej (1 – 2 lata)

Z pomocą UE MŚP będzie dalej rozwijać swoją propozycję przez innowacyjne działania, takie jak symulacje, pilotaż, skalowanie i miniaturyzacja. Przedsiębiorstwo będzie też musiało przygotować bardziej zaawansowany biznesplan (ok. 30 stron).

Propozycje będą oparte na wcześniej opracowanym biznesplanie. Na tym etapie UE będzie mogła przekazać dofinansowanie od 0,5 do 2,5 mln euro.

Etap 3. Komercjalizacja
Przygotowanie do wejścia na rynek

MŚP otrzymają szerokie wsparcie w postaci szkoleń, programów mentorskich i ułatwionego dostępu do finansowania ryzyka, podczas gry projekt będzie w końcowej fazie przekształceń w atrakcyjny rynkowo produkt.

Dodatkowe wsparcie i możliwość tworzenia sieci kontaktów będzie zapewniona przez Enterprise Europe Network.

Na tym etapie UE nie będzie finansowo wspierać projektu.

 

Innowacje ICT wysokiego ryzyka

Nanotechnologia, lub inna zaawansowana technologia związana z produkcją i materiałami

Badania kosmiczne i rozwój technologii kosmicznych

Badania kliniczne mające na celu weryfikację urządzeń diagnostycznych i biomarkerów

Zrównoważona produkcja i przetwarzanie żywności

Niebieski wzrost (zrównoważony wzrost w sektorze morskim)

Niskoemisyjne systemy energii

Bardziej ekologiczny i zintegrowany transport

Innowacje ekologiczne i zrównoważony dostęp do surowców

Miejska infrastruktura krytyczna

Procesy przemysłowe oparte na biotechnologii

Mobilne aplikacje administracji elektronicznej (tylko 2015 r.)

Innowacyjny modele MŚP (tylko 2015 r.)

Nabory w wymienionych wyżej sferach trwają. Szczegółowe informacje, harmonogram i struktura budżetu znajdują się tutaj.