Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

24 kwietnia br. państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły propozycje Komisji Europejskiej dotyczącą podziału środków w ramach naboru wniosków CEF Synergy 2016. W sumie KE zainwestuje 22.1 mln EUR w siedem akcji, których celem jest łączenie inwestycji w dwóch obszarach: efektywnego i zrównoważanego transportu oraz infrastruktury energetycznej.
 

Wśród wybranych siedmiu projektów znalazł się jeden projekt z Polski. Grupa Lotos wspólnie z Gaz-System S.A. otrzymają dofinansowanie dla projektu Studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, który stanowić ma bazę przeładunkową dla bunkrowania i dystrybucji LNG. Wartość projektu zaplanowana jest na ok. 7,7 mln zł, z czego dofinansowanie CEF to ok. 4,6 mln zł.
 

Dla przypomnienia, 28 września 2016 roku, KE opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) dążącego do wsparcia projektów rozwijających synergię między infrastrukturą transportową a energetyczną. Był to pierwszy tego typu konkurs łączący dwa trudne obszary: transport oraz energię. Fundusz „Łącząc Europę” jest jednym z kluczowych narzędzi strategii europejskiej Unii Energetycznej promującej wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.
 

Violeta Bulc, komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej, podkreśliła, iż transport europejski pozostaje w 94% zależny energetycznie od ropy naftowej. Z tego też powodu Unia Europejska zdecydowała się zainwestować w siedem projektów, których celem jest przyspieszenie wdrożenia alternatywnych źródeł energii.
 

Cztery z siedmiu wybranych projektów dotyczą priorytetów transportowych, takich jak „autostrada morska”, „porty morskie” i „multimodalne środki transportu”, które mają znaczenie dla sprawnego funkcjonowania sektora gazowego. Dwa inne projekty należą do sektora energii elektrycznej w zakresie dróg oraz multimodalnych środków transportu. Ostatni projekt nawiązuje do inteligentnych sieci energetycznych i ukierunkowany jest na transport kolejowy.
 

Poza Polską, zakwalifikowane projekty pochodzą między innymi z Austrii, Niemiec, Belgii czy Holandii.
 

Więcej informacji na temat wybranych przedsięwzięć można znaleźć tutaj, a na temat programu „Łącząc Europę” tutaj.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku