Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają posłużyć walce z dopalaczami. Według projektu te substancje psychoaktywne, używane zamiast nielegalnych narkotyków, np. kokainy i ekstazy, powinny zostać wycofane z obrotu handlowego bez uszczerbku dla ich legalnego wykorzystania w celach przemysłowych i handlowych.

Wniosek do Komisji w powyższej sprawie przedstawili wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding, wiceprzewodniczący Antonio Tajani i komisarz Tonio Borg.

Według danych badań rynku, przedstawionych przez Komisję sytuacja na rynku dopalaczy jest coraz bardziej alarmująca. W latach 2009-2012 ich liczba potroiła się, a tylko w 2013 r., jak dotąd, co tydzień rejestrowano więcej niż jedną nową substancję. Ponadto, te substancje są coraz powszechniej używane. We więcej niż jednym państwie członkowskim UE wykrywa się 80%. nowych substancji. Badania wykazały również, że na działania rynku dopalaczy najbardziej narażone jest młode pokolenie, aż 5% którego przynajmniej raz w życiu zażyło taką substancję (ale na przykład w Irlandii aż 16%, a w Wielkiej Brytanii – około 10%).

Problem jest szczególnie ważny, ponieważ niektóre z dopalaczy posiadają skutki uboczne, które mogą doprowadzić nawet do śmierci osoby. Uważa się na przykład, że substancja psychoaktywna 5-IT zabiła aż 24 osoby z czterech państw członkowskich UE w okresie tylko czterech miesięcy między kwietniem a sierpniem 2012 r. Ze śmiercią 21 osób na terenie UE w latach 2010-2012 związane jest zażycie substancji 4-MA.

Komisja Europejska uznała obecnie funkcjonujący system, pochodzący z 2005 r. za przestarzały i ustaliła, że koniecznością jest wprowadzenie zmian w ustawodawstwie, m.in.:

Więcej o nowej unijnej polityce kontroli narkotyków przeczytasz na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-837_pl.htm