Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

4 grudnia w Komitecie Regionów odbyła się konferencja dotycząca włączenia społecznego imigrantów i uchodźców.

Podczas panelu otwierającego konferencję, o tym jak ważna jest budowa kompleksowej strategii politycznej UE dotyczącej włączenia imigrantów w życie społeczne mówili Karl Heinz Lambertz, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i Dimitris Avramopoulos, Komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych. – Strategia nie jest kwestią naszej woli. Jej budowa i skuteczne wdrażanie to absolutna konieczność. To inwestycja w naszą przyszłość – powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Jednak właściwa integracja odbywa się na poziomie miejskim, stąd zdanie przedstawicieli władz lokalnych było najwazniejsze. Wiceprezydent Aten, Lefteris Papagiannakis i Zastępczyni prezydenta Bristolu, Asher Craig dzielili się z uczestnikami swoimi dobrymi praktykami i planami na wzmocnienie tempa integracji grup wykluczonych w swoich miastach. Przy tej okazji poruszono kluczowy problem władz miejskich w rozwiązywaniu tzw. kryzysu migracyjnego, jakim jest brak funduszy. – Polityczne strategie budowane na poziomie UE i na poziomach krajowych nie idą w parze z dostępnością środków. A to przecież my, politycy lokalni, odpowiadamy za skuteczną integrację imigrantów i uchodźców. Właściwa integracja, czyli konkretne projekty i działania dzieją się u nas, w miastach, nie zaś w teorii polityków na krajowym i europejskim szczeblu. Trzeba to wziąć pod uwagę – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Lefteris Papagiannakis.

Należy oczekiwać, że w nowej perspektywie finansowej UE przyjęte zostaną bezpośrednie narzędzia wspierania miast w ich działaniach ukierunkowanych na integrację imigrantów i uchodźców, o czym na zakończenie konferencji mówiła Sekretarz Generalna EUROCITIES, Anna Lisa Boni.

Polecamy uwadze jedną z najciekawszych inicjatyw zaprezentowanych podczas konferencji – Duo for a Job.

Konferencję zorganizowało partnerstwo miast dla integracji imigrantów i uchodźców w ramach programu Agenda Miejska dla UE, o którym więcej tutaj.