Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Podczas sesji plenarnej w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2013 r. Komitet Regionów przyjął opinię pt. „Wiedza o morzu 2020”.

 

Na jej podstawie Komitet Regionów uważa m.in., że wiedza o morzu ma kluczowe znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia zrównoważonego wzrostu, dbałości o stan i urodzajność oceanów oraz lepszego poznania ekosystemów morskich i konsekwencji, jakie dla tych ekosystemów ma działalność człowieka, oraz że należy zapewnić scentralizowany system gromadzenia danych na temat działalności prowadzonej na morzu, co umożliwi lepsze rozpoznanie i przewidywanie potencjalnych interakcji.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z opinią, która znajduje się w załącznikach.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku