Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jednym z założeń nowej strategii wzrostu społeczno-gospodarczego UE, czyli Zielonego Ładu, jest zaangażowanie wszystkich Europejczyków w osiągnięciu celu, jakim jest uczynienie Europy kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. W tym właśnie celu Komisja Europejska zainicjuje Europejski Pakt na rzecz Klimatu, aby dać obywatelom i zainteresowanym stronom reprezentującym wszystkie grupy społeczeństwa możliwość m.in. wypowiedzenia się i opracowania nowych działań na rzecz klimatu, dzielenia się informacjami, tworzenia oddolnych inicjatyw i prezentowania rozwiązań, które mogą być następnie powielane przez inne podmioty.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów dot. Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Opinia zostanie najprawdopodobniej przyjęta na posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w dniach 8-9 czerwca br.

Sprawozdawca zwrócił się do wszystkich zainteresowanych stron z prośbą o wypełnienie ankiety dot. roli i potrzeb władz lokalnych i regionalnych w zakresie działań klimatycznych (i w bieżącym kontekście walki z COVID-19).

Ankietę można wypełnić do 31 maja, a dodatkowe uwagi można też bezpośrednio przesyłać do Komisji ENVE: enve@cor.europa.eu.

Więcej informacji na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu znajduje się tutaj.