Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie nowego podejścia do zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE. Dokument ten zastępuje komunikat dotyczący niebieskiego wzrostu z 2012 r.

Niebieska gospodarka Europy zapewnia 4,5 mln bezpośrednich miejsc pracy, z czego wiele w regionach, w których brakuje alternatywy. Obejmuje ona wszystkie branże i sektory związane z oceanami, morzami i obszarami przybrzeżnymi, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane w środowisku morskim (np. transport morski, rybołówstwo, produkcja energii) czy na lądzie (np. porty, stocznie, akwakultura i produkcja alg na lądzie, turystyka przybrzeżna).

Zrównoważona niebieska gospodarka ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz dla zapewnienia ekologicznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy po pandemii. Według najnowszego sprawozdania na temat niebieskiej gospodarki tradycyjne sektory niebieskiej gospodarki generują ponad 650 mld euro obrotów.

W komunikacie przedstawiono szczegółowy program działań na rzecz niebieskiej gospodarki: