Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” –  partnera Sieci Współpracy SUBMARINER oraz partner w projekcie Smart Blue Regions uczestniczyli w międzynarodowej konferencji  „Better off Blue”, która odbyła się w Berlinie w dniach 27 – 28 września 2017 r. Konferencja zorganizowana jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAllience, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions.

 

Błękitna bioekonomia rozwija się coraz prężniej w regionie Morza Bałtyckiego, stąd celem konferencji było:
– zjednoczenie interesariuszy  pracujących nad postępem w kierunku błękitnej bioekonomii;
– przedstawienie postępów indywidualnych działań i projektów, tworzenie efektów synergii i stymulowanie aktywnej współpracy między wieloma realizowanymi inicjatywami;
– udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie bioekonomii i błękitnego wzrostu.

Nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem jednego z warsztatów nt. regionalnych strategii innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego. Gośćmi i prelegentami z województwa pomorskiego byli m.in. p. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni oraz wiceprezes Polskiego Klastra Morskiego i pan Paweł Mawduk ze Stoczni Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji  na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.submariner-network.eu/projects/balticbluegrowth/baltic-blue-growth-news/255-impressions-from-the-better-off-blue-2017-conference